Onze visie

De logopedist staat in voor onderzoek en behandeling van uiteenlopende problematieken zoals articulatiestoornissen, taalontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, neurologisch spraak- en taalstoornissen, afwijkend mondgedrag en stemstoornissen. 

Deskundige en professionele logopedische zorg is erop gericht de kwaliteit van leven van personen met logopedische problemen te verhogen. De logopedische behandeling start met een uitgebreide bevraging en logopedisch onderzoek waarna een behandelbilan wordt opgesteld, afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. Daarbij wordt vanuit een breed perspectief gekeken naar de totale persoon in interactie met zijn omgeving.

De logopedist  behandelt zowel kinderen, volwassenen als oudere personen en werkt daarbij desgewenst samen met andere zorgverleners. Voor kinderen vinden we een goede samenwerking met de school zeer belangrijk.

Ons team

null

Nadine Botteldoorn

Coördinator

Lic. Logopedie

null

Eline Cuyckens

Medewerker

Bachelor Logopedie
Postgraduaat STEM

Zorgaanbod

onderzoek en behandeling van:

 • articulatiestoornissen
 • taalontwikkelingsstoornissen
 • leerstoornissen (lezen, spelling, rekenen)
 • neurologische spraak- en taalstoornissen (afasie en dysartrie)
 • afwijkend mondgedrag (tongpersen, infantiel slikken)
 • stemproblemen (heesheid, stemverlies, stemvermoeidheid, stembandknobbels, stembandverlamming, optimalisatie spreek/zangstem)

Praktisch

De logopedische behandeling is enkel mogelijk op voorschrift. Daarvoor zorg je bij aanmelding voor een voorschrift voor een logopedisch bilan (onderzoek en verslag), voorgeschreven door een huisarts of geneesheer-specialist (kinderarts, neus- keel- en oorarts, neuroloog, etc.) en twee kleefbriefjes van het ziekenfonds.

Nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden, ga je met het logopedisch aanvangsbilan naar de geneesheer-specialist voor een voorschrift voor de logopedische behandelingen.

Bij een vermoeden van een taalstoornis, zorg je ook voor het resultaat van een IQ-onderzoek, uitgevoerd door CLB of psycholoog, alsook voor een audiogram dat een normaal gehoor aantoont.

De behandeling gebeurt meestal in onze praktijk. Uitzonderlijk kan de behandeling ook op school plaatsvinden.

Wij zijn niet geconventioneerd en hanteren volgende tarieven:

Cliënten zonder voorkeursregeling
Behandeling van 30 min: € 35,00
Behandeling van 60 min: € 70,00
Aanvangsbilan: € 43,00 per half uur
Evolutiebilan: € 71,00

Cliënten met voorkeursregeling
Behandeling van 30 min: € 30,86
Behandeling van 60 min: € 61,98
Aanvangsbilan: € 36,50 per half uur
Evolutiebilan: € 51,50

Gereserveerde tijd voor een behandeling die minder dan 24u op voorhand is afgezegd, kan in rekening gebracht worden

Maak een afspraak Logopedie!

 • vul het contactformulier in en wij contacteren je zo snel mogelijk
 • of contacteer telefonisch 03 366 46 83 of 0479 27 43 02
 • of via mail naar logopedie@pmcboekenberg.be

  Je gegevens worden enkel gebruikt om je te kunnen contacteren en worden niet doorgegeven aan derden.