Inleiding

In deze privacyverklaring lees je over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.  

Paramedisch Centrum Boekenberg

Je leest op dit moment de privacyverklaring van het Paramedisch Centrum Boekenberg, een multidisciplinaire eerstelijns groepspraktijk waar medewerkers van verschillende disciplines interdisciplinair samenwerken voor de beste zorg voor de patiënt/cliënt en zijn omgeving. Dankzij een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde benadering, streven wij naar een complementaire en integrale zorgverlening met ruimte voor overleg, zowel tussen de verschillende zorgverstrekkers als met de behandelende arts(en) en andere betrokken welzijnswerker(s) en/of collega’s in de eerstelijns. Er wordt gewerkt in zorgteams rond diverse aandoeningen. De medewerkers van het Paramedisch Centrum Boekenberg verzamelen elk op hun domein gegevens in functie van uw zorgvraag en behandeling. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee wordt gedaan en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij bedenkingen hebt omtrent het gebruik van jouw gegevens door de medewerker(s), neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens*.  

Doel gegevens

Een of meerdere medewerkers van het Paramedisch Centrum Boekenberg verzamelt (verzamelen) uw persoonsgegevens en/of gegevens over uw gezondheid en welzijn. Zij doen dit naar aanleiding van uw zorgvraag en met het oog op een gepaste zorg/behandeling. Soms worden gegevens uitgewisseld tussen medewerkers onderling. Gegevens kunnen dus intradisciplinair gedeeld (bv. onder de thuisverpleegkundigen) maar ook interdisciplinair (bv. tussen de kinesist en de podoloog). Daarnaast is het soms aangewezen te overleggen met uw behandelende arts. Dergelijke uitwisseling van gegevens gebeurt te allen tijde met uw toestemming en uitsluitend met de bedoeling u continu de beste zorg/behandeling te verlenen. We voegen hieraan toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden gedeeld. Een veelheid aan gegevens blijft in vertrouwen en wordt dan ook zeer confidentieel behandeld.  

Ontvangers

Gegevens die een medewerker van het Paramedisch Centrum Boekenberg van u ontvangt, worden verwerkt in uw persoonlijk dossier en is enkel ter inzage van de betreffende medewerker of mits uw toestemming diens collega’s. Uw persoonlijk dossier wordt hetzij op papier hetzij digitaal bijgehouden en dit steeds op een beveiligde manier conform de vereisten GDPR. Ook uitwisseling van gegevens tussen de collega’s onderling – na uw toestemming – gebeuren via beveiligde programma’s en/of applicaties. Enkele hiervan zijn: EAsyNurse (thuisverpleging), OxyGen (kinesitherapie), Siilo Applicatie welke door alle medewerkers kan worden gebruikt in communicatie intra- of interdisciplinair of zelfs in communicatie met jou.  

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door het Paramedisch Centrum Boekenberg, dit conform de gegeven RIZIV-richtlijnen. Wie hierover geen richtlijnen ter beschikking heeft, bewaart uw gegevens tot 1 jaar na behandeling.  

Rechten

Je hebt het recht om te alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij het Paramedisch Centrum Boekenberg vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door contact op te nemen met de betreffende zorgverstrekker. Kloppen je gegevens niet of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren. Mocht jij de gegevens nodig hebben die door een medewerker van het Paramedisch Centrum Boekenberg zijn opgeslagen, dan heb je het recht op overdracht. Je neemt hiervoor contact met de betreffende zorgverstrekker die ervoor zorgt dat dit op een beveiligde manier gebeurt. Wens je dat jouw gegevens niet langer bij het Paramedisch Centrum Boekenberg zijn vastgelegd, dan heb je het recht deze te laten wissen met uitzondering van deze gegevens die volgens de gegeven richtlijnen/wetgeving verplicht dienen worden bijgehouden. Je hebt het recht een klacht in te dienen als je vindt dat een medewerker niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. U kan dit via onderstaande contactgegevens*.  

Verplichte gegevens

Medewerkers van het Paramedisch Centrum Boekenberg verwerken uw gegevens uitsluitend in het belang van uw gezondheid en welzijn m.a.w. het aanbieden van diensten gezondheids- en welzijnszorg zijnde in de kinesitherapie, thuisverpleging, podologie, psychologie, logopedie, pedicure, vroedkunde, dieetleer, diabeteseducatie en/of tabakologie. De gegevens die u gevraagd worden om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van bovenvermelde diensten. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met een van de medewerkers van het Paramedisch Centrum Boekenberg, met andere medewerkers of andere welzijns- of gezondheidswerkers, te delen, dan zal daarvoor eerst jouw toestemming worden gevraagd. Het Paramedisch Centrum Boekenberg behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens*.  

Beveiliging

Er worden van jouw persoons-, welzijns- en/of gezondheidsgegevens geen kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De gegevens die door de medewerkers van het Paramedisch Centrum Boekenberg worden beheerd, zijn alleen toegankelijk voor de personen betrokken bij uw behandeling. Gebruikte software is steeds gehomologeerd en beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens, wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.  

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.  

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.  

DPO manager van het Paramedisch Centrum Boekenberg: Sels Jan

Mail: kinesitherapie@pmcboekenberg.be