Zorgteam

verpleegkundigen

kinesisten

pedicures

logopedisten

diëtisten

psychologen

handen

Fragiliteit

Fragiliteit bij ouderen wordt omschreven als een syndroom met een zodanige interactie tussen fysieke klachten en/of psychosociale stressoren enerzijds en subklinische ziektelast anderzijds dat iemand vatbaar wordt voor ongewenste gezondheidsuitkomsten.

Fragiliteit dient dan ook best multidisciplinair benaderd te worden.

Als zorgverstrekker kunnen we, ieder binnen zijn competentie, de gezondheid en het welzijn van de kwetsbare ouderen ondersteunen en verbeteren.

Zo kan de thuisverpleegkundige je helpen voor je dagelijkse verzorging en toediening van medicatie, terwijl de pedicure kan instaan voor je voetverzorging. De kinesist kan je helpen met aangepaste oefeningen om valincidentie te voorkomen, terwijl de logopediste je kan begeleiden in geval van  spraakproblemen. Daarnaast is er de diëtist om je bij te staan met de juiste voedingsadviezen en de psychologe indien je nood hebt aan mentale ondersteuning.

Op deze wijze kunnen we je helpen een droom te realiseren om tot op hoge leeftijd thuis te blijven wonen, actief te blijven en in staat te zijn mee te blijven doen met de samenleving.

Postoperatieve en posttraumatische situaties

Palliatieve situaties